W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą rodzenia, która będzie miała za zadanie pomóc przyszłym rodzicom w przygotowaniu się do nowych zadań i obowiązków związanym z opieką nad dzieckiem. Nasza szkoła rodzenia oferuje udział w cyklu spotkań, które prowadzone są przez położne Urszulę Świętoń i Magdę Didur. Lekarzem koordynującym wszystkie spotkania jest Bogusław Gawlik. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej szkoły rodzenia. Wszelkie dokładne informacje dotyczące oferowanych spotkań oraz telefon kontaktowy można znaleźć w zakładce „oferta”.